Τίτλος : Οδηγίες Χρήσης Φυλλομετρητή
Ημερομηνία : 30/7/2015
Οδηγίες Χρήσης Φυλλομετρητή
 
Κάντε κλικ στον Φυλλομετρητή πιο κάτω, που έχετε εγκατεστημένο στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή
ie.jpg Internet Explorer
firefox.jpg Mozilla Firefox
chrome.jpg Google Chrome
opera.jpg Opera
  
Internet Explorer
 
Πώς να εγκαταστήσετε την ένθετη εφαρμογή (plug-in) "Silverlight":
 

 
1. ​​Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος η-Υπηρεσιών
 
2. Κάντε κλικ σε μια απο τις η-Υπηρεσίες του Καταλόγου
 
3. ​​Κάντε κλικ στο στοιχείο "Click now to install"
2.png

4. ​Κάντε κλικ στο στοιχείο "Click to install"
3.png
   
5. Κάντε κλικ στο κουμπί "Run"  
4.png 
6. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Yes" 
5.png 

 
7.  Κάντε κλικ στο κουμπί "Install Now" για την εγκατάσταση της ένθετης εφαρμογής (plug-in) 
6.png

8. Κάντε κλικ στο κουμπί "Close"
 
7.png


9.​ Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας για την συνέχεια των εργασιών σας ​https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Secure/Pages/Home.aspx

 
[Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα]

Mozilla Firefox
 

Πώς να εγκαταστήσετε την ένθετη εφαρμογή (plug-in) "Silverlight":

 
1. ​​Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος η-Υπηρεσιών
 
2. Κάντε κλικ σε μια απο τις η-Υπηρεσίες του Καταλόγου
 
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο "Click now to install" 


4.  Κάντε κλικ στο στοιχείο"Click to install"  


5. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Save File"
F4.png

6
. Κάντε κλικ στο τόξο για την προβολή της κατάστασης του ληφθέντος αρχείου
f5.png

 
7. Κάντε κλικ στο ληφθέν αρχείο
F6.png
 
8. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Run" 
F7.png

9.  Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Yes" 
F8.png

10. Κάντε κλικ στο κουμπί "Install Now" για την εγκατάσταση της ένθετης εφαρμογής (plug-in) 
F9.png

11. Κάντε κλικ στο κουμπί "Close"   
F10.png

12. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας για την συνέχεια των εργασιών σας https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Secure/Pages/Home.aspx
 
13. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Activate Silverlight"  
F11.png

14. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Allow and Remember"  
F12.png

15. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας για την συνέχεια των εργασιών σας https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Secure/Pages/Home.aspx
[Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα]

Google Chrome

 
Πώς να εγκαταστήσετε την ένθετη εφαρμογή (plug-in) "Silverlight":
 
 
1. ​​Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος η-Υπηρεσιών
 
2. Κάντε κλικ σε μια απο τις η-Υπηρεσίες του Καταλόγου
 
3Κάντε κλικ στο στοιχείο "Click now to install"  
C2.png

4. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Install for Windows"  
C3.png

5. Το ληφθέν αρχείο παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της οθόνης
C4.png

6. Κάντε κλικ στο ληφθέν αρχείο 
C5.png

7. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Run"  
C6.png

 
8. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Yes"
C7.png
 
9. Κάντε κλικ στο κουμπί "Install Now" για την εγκατάσταση της ένθετης εφαρμογής (plug-in) 
C8.png

 
10. Κάντε κλικ στο κουμπί "Close"    
C9.png

11. Στην γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος της οθόνης, πληκτρολογήστε chrome://flags/#enable-npapi και πατήστε "Enter"  
C10.png
 
12. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Enable NPAPI" και στην συνέχεια κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Enable" 
image26.png

13. Κάντε κλικ στο κουμπί "Επανεκκίνηση Τώρα" 
C11.png
  
14. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας για την συνέχεια των εργασιών σας https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Secure/Pages/Home.aspx

15. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο της η-Υπηρεσίας και θα εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα 
 C12.png

16. Κάντε δεξί κλικ στην σελίδα και πατήστε το στοιχείο "Εκτέλεση αυτής της προσθήκης"
C13.png

17. Στην γραμμή διευθύνσεων στο επάνω μέρος της οθόνης, πληκτρολογήστε chrome://plugins και πατήστε "Enter"  
C14.png
 

 
18. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Λεπτομέρειες"  
C_image31.png 

 
19. Κάντε κύλιση προς τα κάτω για τον εντοπισμό του στοιχείου "Silverlight"
C15.png

20.  Επιλέξετε το στοιχείο "Να επιτρέπεται πάντα η εκτέλεση"  
C16.png

21. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας για την συνέχεια των εργασιών σας https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Secure/Pages/Home.aspx

Opera

Πώς να εγκαταστήσετε την ένθετη εφαρμογή (plug-in) "Silverlight":

 
1. ​​Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Κατάλογος η-Υπηρεσιών
 
2. Κάντε κλικ σε μια απο τις η-Υπηρεσίες του Καταλόγου
 
3. Κάντε κλικ στο στοιχείο "Click now to install"  
O2.png

4. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Install for Windows"  
O3.png

5. Το ληφθέν αρχείο παρουσιάζεται στο κάτω μέρος της οθόνης  
O4.png

 
6. Διπλό κλικ στο ληφθέν αρχείο  
O5.png

7. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Run"
 O6.png

8. Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στο κουμπί "Yes"  
O7.png

9. Κάντε κλικ στο κουμπί "Install Now" για την εγκατάσταση της ένθετης εφαρμογής (plug-in) 
O8.png

10. Κάντε κλικ στο κουμπί "Close"   
O9.png

11. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Κυπριακής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας για την συνέχεια των εργασιών σας https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Secure/Pages/Home.aspx​
 
 [Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα]
login
register
procedures guidelines