Τίτλος : Έκτακτες Ταυτοποιήσεις λόγω COVID-19
Ημερομηνία : 16/4/2020

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Εφόρου Εταιρειών, τότε το προφίλ σας ΔΕΝ χρειάζεται να ταυτοποιηθεί από Κυβερνητικό Οργανισμό.

Σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά την ταυτοποίηση εγγραφής στη Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη»,  η εξυπηρέτηση στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ), θα γίνεται μόνο με τη διευθέτηση ραντεβού, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα ΚΕΠ, ώστε να περιοριστούν οι επισκέψεις,  ΜΟΝΟ  για τις απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις.
 
Οι υπηρεσίες που αφορούν την ταυτοποίηση της εγγραφής  φυσικών προσώπων στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη» θα γίνεται σε ΟΛΑ τα ΚΕΠ.
 
Η ταυτοποίηση  της εγγραφής Εταιρείας  στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «Αριάδνη», θα γίνεται ΜΟΝΟ στα ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (Οδός Γεωργίου Σεφέρη, Έγκωμη), Λεμεσού και Αμμοχώστου.  Αυτό ισχύει μόνο για οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών. Για ταυτοποίηση άλλων οργανισμών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το  ariadnisupport@dits.dmrid.gov.cy.
 
 
 
 
login
register
kyc approval
procedures guidelines