Τίτλος : Απαγόρευση χρήσης κοινής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
Ημερομηνία : 18/3/2021
Από τις 18/3/2021 κατά τη δημιουργία νέου προφίλ δεν θα επιτρέπεται η χρήση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία άλλου προφίλ.
 
Επιπρόσθετα, κατά τη δημιουργία προφίλ οργανισμών/εταιρειών, θα πρέπει να δηλώνεται η εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας που ανήκει το προφίλ που δημιουργείται,  σύμφωνα και με ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν στην γενικότερη χρήση ψηφιακών εργαλείων.
login
register
kyc approval
procedures guidelines