Εγγραφή - Ταυτοποίηση Κυπρίων που βρίσκονται στο εξωτερικό
Για το εξωτερικό ο τρόπος ταυτοποίησης Κυπρίων Πολιτών γίνεται με τη μετάβαση τους στην Πρεσβεία/Προξενείο της xώρας που βρίσκονται.
Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από τους πολίτες είναι τα πιο κάτω:
1. Ο πολίτης κάνει online εγγραφή στο ΑΡΙΑΔΝΗ στο www.ariadni.gov.cy.
2. Το ΑΡΙΑΔΝΗ αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο οποίο αναγράφεται ο 16ψήφιος μοναδικός αριθμός του Προφίλ.
3. Ο πολίτης ενεργοποιεί το Προφίλ πατώντας στο σύνδεσμο που βρίσκεται στο email.
4. Ο πολίτης μεταβαίνει στην Πρεσβεία μαζί με το εκτυπωμένο email όπου φαίνεται ο 16ψήφιος αριθμός του Προφίλ, την Κυπριακή Πολιτική Ταυτότητα του και για όσους έχουν τον αριθμό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΚΑ).
5. Ο λειτουργός στην Πρεσβεία ταυτοποιεί τον πολίτη.
Σημαντική Πληροφορία - Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες
Για ορισμένες η-Υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή σε αυτές ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνώριση του χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα  όπου διεκπεραιώνεται η συγκεκριμένη η-Υπηρεσία.
Εφόσον γίνει ταυτοποίηση του Προφίλ σας, η έγγραφή σε η-Υπηρεσίες γίνεται από τον σύνδεσμο Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες​​ στο πάνω μέρος του "Καταλόγου η-Υπηρεσιών" ή από τον σύνδεσμο "Διαχείριση Προφίλ" στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης και στην συνέχεια από τον σύνδεσμο "Διαχείριση η-Υπηρεσιών" και ακολούθως "Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες".