ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΟΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΡΙΑΔΝΗ)

Η Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (Αριάδνη) σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικές υπηρεσίες (η-Υπηρεσίες) που είναι διαθέσιμες από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω διαδικτύου. Ιδιώτες και Οργανισμοί πρέπει να εγγραφούν για να είναι δυνατή η σύνδεση στην Αριάδνη.

Για προβλήματα ή βοήθεια σε θέματα εγγραφής (δημιουργία προφίλ) ή σύνδεσης στο σύστημα Αριάδνη, επικοινωνήστε μέσω email στην διεύθυνση: ariadnisupport@dits.mof.gov.cy. Σχετικές πληροφορίες/οδηγίες φαίνονται στο «Μάθετε Περισσότερα» στο κυρίως μενού επιλογών.

Για θέματα ή προβλήματα που αφορούν στην συμπλήρωση και υποβολή μιας ηλεκτρονικής αίτησης, παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  που αναγράφονται δίπλα από τον όνομα της κάθε ηλεκτρονικής υπηρεσίας στον κατάλογο η-Υπηρεσιών.

 

Κατάλογος η-Υπηρεσιών
Όνομα η-Υπηρεσίας Περιγραφή Απαιτήσεις Κόστος Αίτηση σε PDF

Πλήρωση Θέσεων στη Δημόσια Υπηρεσία

Υποβολή Ηλεκτρονικής Αίτησης Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-ΔΕΝ απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας/υποστήριξης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων: 22602571 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο support@psc.gov.cy

Χορηγίες και Επιδόματα

Σχέδια Χορηγιών Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας Σχέδια Χορηγιών Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο


Για πληροφορίες σχετικά με τα Σχέδια Χορηγιών Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με το HelpDesk των Σχεδίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση fundingapps_info@mcit.gov.cy ή με τους λειτουργούς των Σχεδίων στα τηλέφωνα 22867194, 22867317, 22867178 και 22867156 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες


Κατάσταση για Λήψη Παροχής Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κατάσταση για Λήψη Παροχής σχετικά με Βοηθήματα, Επιδόματα και Συντάξεις
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Υπηρεσίες σχετικά με Εταιρείες (ΤΕΕΕΠ)

Γενικές Πληροφορίες
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-ΔΕΝ απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας/υποστήριξης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων: 22404426 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο kpanayi@drcor.mcit.gov.cy.

Αίτηση Έγκρισης Ονόματος Αίτηση Έγκρισης Ονόματος
 
Αίτηση Πιστοποιημένων Αντιγράφων Αίτηση Πιστοποιημένων Αντιγράφων
 
Καλάθι Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων Καλάθι Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων
Χώρος Εργασίας Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων Χώρος Εργασίας Ηλεκτρονικής Καταχώρησης Εγγράφων
Ηλεκτρονική Καταχώρηση Εγγράφων Ηλεκτρονική Καταχώρηση Εγγράφων
Αναζήτηση /Έρευνα σε Φάκελο Αναζήτηση /Έρευνα σε Φάκελο
Καλάθι Ερευνών Καλάθι Ερευνών
Χώρος Εργασίας Ερευνών Χώρος Εργασίας Ερευνών
 

Επαγγελματικές Υπηρεσίες

Άδεια Αεροφωτογράφισης Περιοχής της Κύπρου Αίτηση για Άδεια Αεροφωτογράφισης Περιοχής της Κύπρου
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Παροχέας για Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων Έντυπο Αίτησης για Έγκριση ή Επανέγκριση Παροχέα για Διεξαγωγή Δραστηριοτήτων Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

ΣΕΛΚ - Αίτηση για Εγγραφή Μέλους Αίτηση για Εγγραφή Μέλους - Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

ΣΕΛΚ - Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος σε Οίκο/Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος - Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ - Νομικό πρόσωπο)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

ΣΕΛΚ - Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος (ΣΕΛΚ - Φυσικό πρόσωπο)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

‘Εντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών για τα Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία ‘Εντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών για τα Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Κατασκευές και Μηχανική Επιστήμη

Σύστημα Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Το σύστημα αφορά την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής μέσω της οποίας οι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες θα έχουν τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να:
1. υποβάλουν Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για καταχώρηση στο μητρώο των ΠΕΑ κτιρίων και να τα παραλαμβάνουν άμεσα,
2. υποβάλουν αιτήματα ανανέωσης της εγγραφής τους στο αντίστοιχο μητρώο,
3. προβαίνουν σε αλλαγή κάποιων στοιχείων τους π.χ. διεύθυνση εργασίας, κτλ.
Επίσης μέσω του συστήματος αυτού το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να:
1. ελέγχει την εγκυρότητα ενός ΠΕΑ (εάν είναι σε ισχύ ή όχι). Ο έλεγχος θα γίνεται με την καταγραφή του αριθμού του πιστοποιητικού στη μηχανή αναζήτησης,
2. βλέπει το δημοσιευμένο μητρώο των ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων
Επιπρόσθετα οι νέοι ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες, δηλαδή όσοι έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής για πρώτη φόρα στο μητρώο, θα πρέπει μέσω του συστήματος να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα τους για εγγραφή και στη διαδικτυακή εφαρμογή.
Άδεια Συντηρητή Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Ταμειακές Μηχανές) Αίτηση για Έκδοση Άδειας Συντηρητή Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Ταμειακές Μηχανές)
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Συνεργείο για Εγκατάσταση, Βαθμονόμηση, Συντήρηση και Επισκευή Συσκευών Περιορισμού Ταχύτητας Αίτηση για Εξουσιοδότηση Συνεργείου για Εγκατάσταση, Βαθμονόμηση, Συντήρηση και Επισκευή Συσκευών Περιορισμού Ταχύτητας
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγραφή στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες - Διασυνοριακή Παροχή Υπηρεσιών Αίτηση για Εγγραφή στο Αρχείο Μηχανικών Παρεχόντων Υπηρεσίες
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Έγκριση Οργανισμού, Κέντρου, Ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων Αίτηση Έγκρισης Οργανισμού, Κέντρου, Ινστιτούτου για εμπορία ζώων τα οποία εκτρέφονται για σκοπούς έκθεσης, διατήρησης και έρευνας ζώων
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Άδεια Μεταφορέα Ζώων Τύπου 1 Αίτηση για Έκδοση Άδειας Μεταφορέα Ζώων Τύπου 1
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Άδεια Μεταφορέα Ζώων Τύπου 2 Αίτηση για Έκδοση Άδειας Μεταφορέα Ζώων Τύπου 2
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Επαγγελματική Αδεία Φροντιστή/Εκπαιδευτή Ζώων Αίτηση για Έκδοση/Ανανέωση Επαγγελματικής Αδείας Φροντιστή/Εκπαιδευτή Ζώων
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Μεταφορές και Εφοδιασμός

Διενέργεια Περιοδικού Ελέγχου Βυτίων Μεταφοράς Βενζίνης και των Βαλβίδων τους Αίτηση για Εξουσιοδότηση για Διενέργεια Περιοδικού Ελέγχου Βυτίων Μεταφοράς Βενζίνης και των Βαλβίδων τους
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Άδεια Εκπαιδευτή Οδηγών Αίτηση για Έκδοση Άδειας Εκπαιδευτή Οδηγών
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Άδεια Λειτουργίας Σχολής Οδηγών Αίτηση για Έκδοση Άδειας Λειτουργίας Σχολής Οδηγών
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Υγεία και Ευημερία

Νέο Φαρμακείο από Εταιρεία Αίτηση για Νέο Φαρμακείο από Εταιρεία
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Νέο Φαρμακείο από Φαρμακοποιό (Φυσικό Πρόσωπο) Αίτηση για Νέο Φαρμακείο από Φαρμακοποιό (Φυσικό Πρόσωπο)
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγραφή Κέντρου Ενηλίκων Αίτηση για Εγγραφή Κέντρου Ενηλίκων
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγραφή Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών Αίτηση για Εγγραφή Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγραφή Φροντιστή Αίτηση για Εγγραφή Φροντιστή
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγραφή Κατ’οίκον Παιδοκόμου Αίτηση για Εγγραφή Κατ’οίκον Παιδοκόμου
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγραφή Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Αίτηση για Εγγραφή Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγραφή Παιδοκομικού Σταθμού Αίτηση για Εγγραφή Παιδοκομικού Σταθμού
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο

Άδεια Εμπορίας Σπόρων Αίτηση για Απόκτηση ή Ανανέωση Άδειας Εμπορίας Σπόρων
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγεγραμμένος Παραλήπτης, Συστηματική Παραλαβή από άλλα Κράτη Μέλη Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης υπό Καθεστώς Αναστολής Αίτηση Εγγεγραμμένου Παραλήπτη
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Εγγεγραμμένος Αποστολέας, Aποστολή Προϊόντων που Υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Τελούν υπό Καθεστώς Αναστολής μετά τη Θέση τους σε Ελεύθερη Κυκλοφορία Αίτηση Εγγεγραμμένου Αποστολέα
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (η-Υπηρεσία) προϋποθέτει να έχετε στην κατοχή σας ηλεκτρονική υπογραφή (e-signature). Σε διαφορετική περίπτωση η υποβολή της αίτησης δεν θα καταστεί δυνατή. Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμά Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Γη και Κατοικία

Υπολογισμός δικαιωμάτων οικοδομικών αδειών Υπολογισμός δικαιωμάτων οικοδομικών αδειών
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Υπολογισμός τελών μεταβίβασης Υπολογισμός τελών μεταβίβασης
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Άδειες Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Άδειες
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Εξαγωγής Συγκριτικών Πωλήσεων Αίτηση Εξαγωγής Συγκριτικών Πωλήσεων (Ιδιώτες Εκτιμητές)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Καταχώρησης Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών Αίτηση Καταχώρησης Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών (Δημοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση για Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου Αίτηση για Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου (Κοινοτικά Συμβούλια)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Οριοθέτησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αίτηση Οριοθέτησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Διάθεσης Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων Αίτηση Διάθεσης Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Ενημέρωσης Οδικού Δικτύου Αίτηση Ενημέρωσης Οδικού Δικτύου (Δημοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Ένστασης Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου Αίτηση Ένστασης Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Εξάλειψης Υποθήκης Εξάλειψη Υποθήκης (Δανειστές: Τράπεζες, Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Σύστημα Παρακολούθησης Αιτήσεων Σύστημα Παρακολούθησης Αιτήσεων
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Υποβολής Δεδομένων από Αρμόδιους Χωρομέτρες Αίτηση Υποβολής Δεδομένων (Ιδιώτες Αρμόδιοι Χωρομέτρες)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Γεω-Πύλη "Inspire" Γεω-Πύλη "Inspire"
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Πλοήγηση σε Χάρτες Πλοήγηση σε Χάρτες
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Εγγραφή στο CYPOS Εγγραφή στο CYPOS
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ερώτημα Ερώτημα
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Σαρωμένοι Χάρτες Σαρωμένοι Χάρτες
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ετοιμασία Φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες Ετοιμασία Φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες (Ιδιώτες Αρμόδιοι Χωρομέτρες)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Εξαγωγής Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αίτηση Εξαγωγής Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις, Συμβούλια Αποχετεύσεων)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση για Πιστοποιητικό Έρευνας Πωλήσεων/Πωλητήριων Εγγράφων Αίτηση για Πιστοποιητικό Έρευνας Πωλήσεων/Πωλητήριων Εγγράφων
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Γραφείο Υποστήριξης η-υπηρεσιών:
22608044


Αίτηση για Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αίτηση για Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Γραφείο Υποστήριξης η-υπηρεσιών:
22608044


Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Γραφείο Υποστήριξης η-υπηρεσιών:
22608044


Αίτηση για Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου Αίτηση για Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Γραφείο Υποστήριξης η-υπηρεσιών:
22608044


Αίτηση για Δήλωση Ακινήτων Αίτηση για Δήλωση Ακινήτων
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Γραφείο Υποστήριξης η-υπηρεσιών:
22608044


Τυχαία Ανάθεση Δημοπράτη σε Ενυπόθηκα Ακίνητα Τυχαία Ανάθεση Δημοπράτη σε Ενυπόθηκα Ακίνητα
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Γραφείο Υποστήριξης η-υπηρεσιών:
22608044


Οχήματα/Συγκοινωνίες

Επαλήθευση Αυθεντικότητας Ναυτικών Εγγράφων - eMarcos Επαλήθευση Αυθεντικότητας Ναυτικών Εγγράφων (eMarcos)
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Πληρωμές Ναυτικών Εγγραφών Μέσω Διαδικτύου Πληρωμές Ναυτικών Εγγραφών Μέσω Διαδικτύου
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών (εγγραφή οχημάτων, ανανέωση άδειας κυκλοφορίας, πώληση αριθμών εγγραφής οχημάτων, στοιχεία οχήματος και άδεια οδήγησης κλπ.)
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.

Εργασία

Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για όλα τα Έτη Κοινωνικές Ασφαλίσεις-Υπολογίζει τις συνολικές εισφορές σας στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλα τα έτη
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου
Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για συγκεκριμένο Έτος Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπολογίζει τις συνολικές εισφορές σας στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συγκεκριμένο έτος.

Η η-Υπηρεσία είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας για αναβάθμιση της.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το 1434.Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers


-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου


Συνταξιοδότηση

Προσωρινός Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης Γήρατος Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Προσωρινός Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης Γήρατος
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Φορολογικά

Ληξιπρόθεσμα Σχέδια Αίτηση για ένταξη σε σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22601850, 22601846, 22601845


Φορολογικά Στοιχεία Διαχείριση εγκριμένων αιτήσεων για Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Κατάσταση Λογαριασμού
Πληρωμές
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Στοιχεία Επικοινωνίας: 24801153, 25848888, 25848845


Επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Δεν είναι μέρος της Αριάδνης-Επιστροφή Φ.Π.Α
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Φόρος Εισοδήματος Δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωμή για πολίτες και δήλωση
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΦΠΑ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΦΠΑ
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Επαλήθευση Αριθμού ΦΠΑ Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES) Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.

Γεωργία/Αγροτική Ανάπτυξη/Περιβάλλον

Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο


Στοιχεία Επικοινωνίας


Κεντρική Μονάδα Τμήματος Γεωργίας: 22606402, 22606403, 22606430

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας: 22819948, 22819893

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας: 24202841, 24202851

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου: 23812136, 23812137

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού: 25803924, 25803926

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς: 25874031, 25874058

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου: 26804564, 26804565, 26321531

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγρότη Δευτερά: 22454080

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγρότη Κυπερούντα: 25532100

Αίτηση Ενίσχυσης για Πετρέλαιο για Γεωργική Χρήση Αίτηση Ενίσχυσης για Πετρέλαιο για Γεωργική Χρήση
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

-Απαιτείται Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών

Στοιχεία Επικοινωνίας: Βλέπε στοιχεία Επικοινωνίας Μητρώου Αγροτών πιο πάνω


Άδεια Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης Αίτηση για Απόκτηση ή Ανανέωση Άδειας Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Άδεια Λειτουργίας Συσκευαστηρίου Αίτηση Άδειας ή Ανανέωσης Άδειας Λειτουργίας Συσκευαστηρίου
Υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το πρόγραμμα Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η η-Υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. ΔΕΝ είναι αναγκαίο να έχετε εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-Υπηρεσία.

Τουρισμός και Αναψυχή

Ίδρυση Υποκαταστήματος Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών Αίτηση για Ίδρυση Υποκαταστήματος Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Επιχειρηματίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων Επιχειρηματία Ξενοδοχειακής Επιχείρησης - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Διευθυντής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Αλλαγή Επιχειρηματία Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής Στοιχεία Αλλαγής Επιχειρηματία Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Διευθυντής Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής Στοιχεία Διευθυντή Κέντρου Έστιασης και Αναψυχής - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Διευθυντής Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών Άιτηση για Ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αυτή η ηλεκτρονική υπηρεσία (ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης) υποστηρίζεται μόνο από τον Microsoft Internet Explorer (έως την έκδοση 11). Το Microsoft Silverlight πρέπει επίσης να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, για να μπορεί να προβληθεί η ηλεκτρονική φόρμα. Η ηλεκτρονική φόρμα δεν είναι διαθέσιμη σε κινητές συσκευές. Σημειώνεται ότι ο αιτητής πρέπει να έχει εγκριμένο προφίλ στην Αριάδνη για να έχει πρόσβαση σε αυτή την η-αίτηση.

Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers


-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο


Το η-ΣΑΠ προσφέρει τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:


  • Επαλήθευση/Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων

  • Αλλαγή Διεύθυνσης Επικοινωνίας

  • Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής

  • Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως

  • Επανέκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας


Ενημέρωση Τιμών Καυσίμων

Τιμές Καυσίμων - Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων Ενημέρωση για τιμές καυσίμων από πρατήρια
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

Εμπορικά Σήματα

ΕΣ2E - Αίτηση Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος Aίτηση Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΕΣ12 - Επιπρόσθετα Τέλη λόγω μη καταβολής των τελών ανανέωσης. Επιπρόσθετα Τέλη λόγω μη καταβολής των τελών ανανέωσης.
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΕΣ9E - Τέλος Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος Tέλος Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΕΣ11 - Ανανέωση Εγγραφής Εμπορικού Σήματος Ανανέωση Εγγραφής Εμπορικού Σήματος
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

FATCA/CRS/DAC2

FATCA/CRS - Εγγραφή Χρηματοοικονομικού Φορέα Εγγραφή Χρηματοοικονομικού Φορέα
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας
22446182


FATCA/CRS - Εγγραφή Εκπροσώπου FATCA/CRS - Εγγραφή Εκπροσώπου
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας 22446182


FATCA/CRS - Υποβολή Αρχείων XML Υποβολή Αρχείων XML
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας 22446182


FATCA/CRS - Υποβληθέντα Αρχεία XML Υποβληθέντα Αρχεία XML
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας 22446182


DAC4/CbCR

DAC4/CbCR - Εγγραφή DAC4/CbCR - Εγγραφή
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας/υποστήριξης: 22601905 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eeugeniou@tax.mof.gov.cy


 


DAC4/CbCR - Εγγραφή Εκπροσώπου DAC4/CbCR - Εγγραφή Εκπροσώπου
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας/υποστήριξης: 22601905 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eeugeniou@tax.mof.gov.cy


 


DAC4/CbCR- Υποβολή Γνωστοποίησης DAC4/CbCR- Υποβολή Γνωστοποίησης
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας/υποστήριξης: 22601905 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eeugeniou@tax.mof.gov.cy


 


DAC4/CbCR - Υποβολή Αρχείων XML DAC4/CbCR - Υποβολή Αρχείων XML
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας/υποστήριξης: 22601905 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eeugeniou@tax.mof.gov.cy


 


DAC4/CbCR - Υποβληθέντα Αρχεία XML DAC4/CbCR - Υποβληθέντα Αρχεία XML
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας/υποστήριξης: 22601905 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο eeugeniou@tax.mof.gov.cy


 


Επιβεβαίωση Γνησιότητας Εγγράφου

Επιβεβαίωση Γνησιότητας Εγγράφου το οποίο έχει εξαχθεί από την Αριάδνη Επιβεβαίωση Γνησιότητας Εγγράφου το οποίο έχει εξαχθεί από την Αριάδνη
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

login
register
procedures guidelines