Κατάλογος η-Υπηρεσιών
Όνομα η-Υπηρεσίας Περιγραφή Απαιτήσεις Κόστος Αίτηση σε PDF

Χορηγίες και Επιδόματα

Κατάσταση για Λήψη Παροχής Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Κατάσταση για Λήψη Παροχής σχετικά με Βοηθήματα, Επιδόματα και Συντάξεις
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Υπηρεσίες σχετικά με Εταιρείες

Ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών Άιτηση για Ίδρυση Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
ΣΕΛΚ - Αίτηση για Εγγραφή Μέλους Αίτηση για Εγγραφή Μέλους - Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ)
Διευθυντής Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων Διευθυντή Ξενοδοχειακής Επιχείρησης - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Διευθυντής Κέντρου Εστίασης και Αναψυχής Στοιχεία Διευθυντή Κέντρου Έστιασης και Αναψυχής - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Άσκησης Επαγγέλματος
Ίδρυση Υποκαταστήματος Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών Αίτηση για Ίδρυση Υποκαταστήματος Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Επιχειρηματίας Ξενοδοχειακής Επιχείρησης Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων Επιχειρηματία Ξενοδοχειακής Επιχείρησης - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Διευθυντής Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών Αίτηση για Αλλαγή Στοιχείων Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών - Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
‘Εντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών για τα Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία ‘Εντυπο Δήλωσης Σχετικά με την Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών για τα Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στην Κυπριακή Δημοκρατία

Γη και Κατοικία

Υπολογισμός δικαιωμάτων οικοδομικών αδειών Υπολογισμός δικαιωμάτων οικοδομικών αδειών
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Υπολογισμός τελών μεταβίβασης Υπολογισμός τελών μεταβίβασης
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Άδειες Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Άδειες
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων Αίτηση Ένστασης στην Υιοθέτηση Νέων Σχεδίων
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Εξαγωγής Συγκριτικών Πωλήσεων Αίτηση Εξαγωγής Συγκριτικών Πωλήσεων (Ιδιώτες Εκτιμητές)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Καταχώρησης Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών Αίτηση Καταχώρησης Εκτιμητικών Χαρακτηριστικών (Δημοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση για Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου Αίτηση για Εξαγωγή Φορολογικού Καταλόγου (Κοινοτικά Συμβούλια)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Οριοθέτησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αίτηση Οριοθέτησης Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Διάθεσης Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων Αίτηση Διάθεσης Γεωγραφικών/Ψηφιακών Δεδομένων
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Ενημέρωσης Οδικού Δικτύου Αίτηση Ενημέρωσης Οδικού Δικτύου (Δημοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Ένστασης Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου Αίτηση Ένστασης Γενικής Εκτίμησης Ακινήτου
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Εξάλειψης Υποθήκης Εξάλειψη Υποθήκης (Δανειστές: Τράπεζες, Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Σύστημα Παρακολούθησης Αιτήσεων Σύστημα Παρακολούθησης Αιτήσεων
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Υποβολής Δεδομένων από Αρμόδιους Χωρομέτρες Αίτηση Υποβολής Δεδομένων (Ιδιώτες Αρμόδιοι Χωρομέτρες)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Γεω-Πύλη "Inspire" Γεω-Πύλη "Inspire"
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Πλοήγηση σε Χάρτες Πλοήγηση σε Χάρτες
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Εγγραφή στο CYPOS Εγγραφή στο CYPOS
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ερώτημα Ερώτημα
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Σαρωμένοι Χάρτες Σαρωμένοι Χάρτες
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Ετοιμασία Φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες Ετοιμασία Φακέλου από Αρμόδιους Χωρομέτρες (Ιδιώτες Αρμόδιοι Χωρομέτρες)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Εξαγωγής Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αίτηση Εξαγωγής Καταλόγου Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Δημοτικά Συμβούλια, Κοινοτικά Συμβούλια, Επαρχιακές Διοικήσεις, Συμβούλια Αποχετεύσεων)
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης Αίτηση Διόρθωσης Λάθους Γενικής Εκτίμησης
Μέσω Διαδικτυακής Πύλης Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας Πιστοποιητικό Έρευνας Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
Αίτηση για Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας Αίτηση για Αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής (Τίτλου) Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
Αίτηση για Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου Αίτηση για Αντίγραφο Κτηματικού Σχεδίου
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
Αίτηση Για Δήλωση Ακινήτου Αίτηση Για Δήλωση Ακινήτου
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
Τυχαία Ανάθεση Δημοπράτη σε Ενυπόθηκα Ακίνητα Τυχαία Ανάθεση Δημοπράτη σε Ενυπόθηκα Ακίνητα
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου
Αίτηση για Πιστοποιητικό Έρευνας Πωλήσεων/Πωλητήριων Εγγράφων Αίτηση για Πιστοποιητικό Έρευνας Πωλήσεων/Πωλητήριων Εγγράφων
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Οχήματα/Συγκοινωνίες

Επαλήθευση Αυθεντικότητας Ναυτικών Εγγράφων - eMarcos Επαλήθευση Αυθεντικότητας Ναυτικών Εγγράφων (eMarcos)
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Πληρωμές Ναυτικών Εγγραφών Μέσω Διαδικτύου Πληρωμές Ναυτικών Εγγραφών Μέσω Διαδικτύου
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τμήματος Οδικών Μεταφορών (εγγραφή οχημάτων, ανανέωση άδειας κυκλοφορίας, πώληση αριθμών εγγραφής οχημάτων, στοιχεία οχήματος και άδεια οδήγησης κλπ.)
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.

Εργασία

Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για όλα τα Έτη Κοινωνικές Ασφαλίσεις-Υπολογίζει τις συνολικές εισφορές σας στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για όλα τα έτη
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου
Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για συγκεκριμένο Έτος Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπολογίζει τις συνολικές εισφορές σας στο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συγκεκριμένο έτος.
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Συνταξιοδότηση

Προσωρινός Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης Γήρατος Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Προσωρινός Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης Γήρατος
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Φορολογικά

Ληξιπρόθεσμα Σχέδια Αίτηση για ένταξη σε σχέδιο Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22601845, 22601846, 22601850Φορολογικά Στοιχεία Διαχείριση εγκριμένων αιτήσεων για Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Κατάσταση Λογαριασμού
Πληρωμές
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο
-Απαιτείται Εγγραφή στην η-Υπηρεσία επιλέγοντας το σχετικό Σύνδεσμο στην αρχή του καταλόγου

Στοιχεία Επικοινωνίας: 24801153, 25848888, 25848845


Επιστροφή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Δεν είναι μέρος της Αριάδνης-Επιστροφή Φ.Π.Α
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Φόρος Εισοδήματος Δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωμή για πολίτες και δήλωση
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ΦΠΑ: δήλωση και ειδοποίηση εκκαθάρισης
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΦΠΑ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΦΠΑ
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.
Επαλήθευση Αριθμού ΦΠΑ Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES) Επαλήθευση αριθ. ΦΠΑ
Υπηρεσία εκτός Αριάδνης. Μεταφορά σε διαφορετικό σύστημα.

Γεωργία/Αγροτική Ανάπτυξη/Περιβάλλον

Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο


Στοιχεία Επικοινωνίας


Κεντρική Μονάδα Τμήματος Γεωργίας: 22606402, 22606403, 22606430

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας: 22819948, 22819893

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας: 24202841, 24202851

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου: 23812136, 23812137

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού: 25803924, 25803926

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς: 25874031, 25874058

Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου: 26804564, 26804565, 26321531

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγρότη Δευτερά: 22454080

Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγρότη Κυπερούντα: 25532100

Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers


-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο


Το η-ΣΑΠ προσφέρει τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:


  • Επαλήθευση/Τροποποίηση Προσωπικών Στοιχείων

  • Αλλαγή Διεύθυνσης Επικοινωνίας

  • Έκδοση Πιστοποιητικού Μονίμου Διαμονής

  • Επανέκδοση Πιστοποιητικού Γεννήσεως ή Προξενικού Πιστοποιητικού Γεννήσεως

  • Επανέκδοση Εκλογικού Βιβλιαρίου Λόγω Απώλειας


Ενημέρωση Τιμών Καυσίμων

Τιμές Καυσίμων - Παρατηρητήριο Λιανικών Τιμών Καυσίμων Ενημέρωση για τιμές καυσίμων από πρατήρια
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer

Εμπορικά Σήματα

ΕΣ2E - Αίτηση Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος Aίτηση Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΕΣ12 - Επιπρόσθετα Τέλη λόγω μη καταβολής των τελών ανανέωσης. Επιπρόσθετα Τέλη λόγω μη καταβολής των τελών ανανέωσης.
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΕΣ9E - Τέλος Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος Tέλος Για Εγγραφή Εμπορικού Σήματος
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
ΕΣ11 - Ανανέωση Εγγραφής Εμπορικού Σήματος Ανανέωση Εγγραφής Εμπορικού Σήματος
-Επιβεβαίωση στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

FATCA/CRS/DAC2

FATCA/CRS - Εγγραφή Χρηματοοικονομικού Φορέα Εγγραφή Χρηματοοικονομικού Φορέα
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας
22446182


FATCA/CRS - Εγγραφή Εκπροσώπου FATCA/CRS - Εγγραφή Εκπροσώπου
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας 22446182


FATCA/CRS - Υποβολή Αρχείων XML Υποβολή Αρχείων XML
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας 22446182


FATCA/CRS - Υποβληθέντα Αρχεία XML Υποβληθέντα Αρχεία XML
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας 22446182


DAC4/CbCR

DAC4/CbCR - Εγγραφή DAC4/CbCR - Εγγραφή
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22601905


DAC4/CbCR - Εγγραφή Εκπροσώπου DAC4/CbCR - Εγγραφή Εκπροσώπου
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22601905


DAC4/CbCR- Υποβολή Γνωστοποίησης DAC4/CbCR- Υποβολή Γνωστοποίησης
Υποστηρίζεται από όλους τους Browsers

-Απαιτείται Ταυτοποίηση προφίλ από Κυβερνητικό Γραφείο

Στοιχεία Επικοινωνίας: 22601905


Επιβεβαίωση Γνησιότητας Εγγράφου

Επιβεβαίωση Γνησιότητας Εγγράφου το οποίο έχει εξαχθεί από την Αριάδνη Επιβεβαίωση Γνησιότητας Εγγράφου το οποίο έχει εξαχθεί από την Αριάδνη
Υποστηρίζεται μόνο από Internet Explorer