ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ανάλογα μ​ε το είδος του χρήστη θα πρέπει να επιλεγεί από την Αρχική Σελίδα ο ανάλογος σύνδεσμος “Εγγραφή ως Πολίτης” ή “Εγγραφή ως Οργανισμός”.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία στην οθόνη.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται εφόσον επιλεγεί το “Δημιουργία Προφίλ” στο πάνω μέρος της οθόνης που έχει τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ.

Στη συνέχεια αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μήνυμα Επιβεβαίωσης με σύνδεσμο ενεργοποίησης του προφίλ. Η Ενεργοποίηση Προφίλ γίνεται πατώντας το σχετικό σύνδεσμο στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Προσοχή - Ο σύνδεσμος ενεργοποίησης λήγει σε 15 λεπτά και θα πρέπει να επιλεχθεί μόνο μια φορά.
 
Εφόσον ενεργοποιηθεί το Προφίλ, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σημαντικές η-Υπηρεσίες, θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ το Προφίλ σας να ταυτοποιηθεί από Κέντρο Ταυτοποίησης όπως περιγράφεται πιο κάτω.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ταυτοποίηση ΠΟΛΙΤΩΝ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) γίνεται στα πιο κάτω εξουσιοδοτημένα κέντρα:
 1. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλες τις Πόλεις
 2. Επαρχιακά Ταχυδρομεία (ΚΕ.ΠΟ)
  Λευκωσία – Προδρόμου 100, 2063
  Λεμεσός – 16ης Ιουνίου 1943 (πρώην Γλάδστωνος) 3022
  Πάφος– Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025
  Λάρνακα – Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023

όπου θα πρέπει να παρουσιαστούν τα ακόλουθα έγγραφα:
 1. Πολιτική Ταυτότητα ή την Άδεια Παραμονής ARC
 2. Κωδικός Προφίλ (εκτυπώστε και παρουσιάστε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής στο οποίο φαίνεται ο κωδικός του Προφίλ)
Σε περίπτωση που η ταυτοποίηση θα αφορά ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟ θα πρέπει να παρουσιαστούν σε ένα από τα πιο πάνω Κέντρα Ταυτοποίησης τα ακόλουθα έγγραφα:
 1. Πιστοποιητικό Θανάτου
 2. Διορισμός Διαχειριστή (επιστολή από δικαστήριο, προτότυπο)
 3. Πολιτική Ταυτότητα Διαχειριστή
 4. Κωδικός Προφίλ (εκτυπώστε και παρουσιάστε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής στο οποίο φαίνεται ο κωδικός του Προφίλ)

Πληροφορίες για την ταυτοποίηση Κύπριων Κατοίκων Εξωτερικού πατήστε εδώ.

Σημαντικό: Βλέπετε παράγραφο Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες πιο κάτω.

 
Για ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ που είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών η ταυτοποίηση γίνεται μόνο στα πιο κάτω Κέντρα Ταυτοποίησης:
 1. Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) - 13-15 Ανδρέα Αραούζου, 1421 Λευκωσία
 2. Επαρχιακά Ταχυδρομεία (ΚΕ.ΠΟ)
  Λευκωσία – Προδρόμου 100, 2063
  Λεμεσός – 16ης Ιουνίου 1943 (πρώην Γλάδστωνος) 3022
  Πάφος– Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025
  Λάρνακα – Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023
 3. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
  Λευκωσία – Γεωργίου Σεφέρη, 2415 Έγκωμη
  Λεμεσός– Σπύρου Αραούζου 21, 3036
  Αμμόχωστος – Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια

όπου πρέπει να παρουσιαστούν τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Πιστοποιητικό Εγγραφής Εταιρείας
 2. Επίσημο έγγραφο που να εξουσιοδοτεί το άτομο που παρουσιάζεται στο Κέντρο Ταυτοποίησης να ενεργά εκ μέρους της Εταιρείας (Σημείωση: ο ΑριθμόςΠολιτικής Ταυτότητας του ατόμου θα πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο)
 3. Πολιτική Ταυτότητα εξουσιοδοτημένου ατόμου
 4. Κωδικός Προφίλ (εκτυπώστε και παρουσιάστε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης εγγραφής στο οποίο φαίνεται ο κωδικός του Προφίλ)

Για ταυτοποίηση ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ που ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένοι στον Έφορο Εταιρειών (πχ Δήμοι, Κοινότητες, Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί, Σωματεία, Οργανώσεις κλπ) παρακαλώ επικοινωνήστε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ariadnisupport@dits.mof.gov.cy για περεταίρω οδηγίες.
__________________________________________________________________________________________________________________________

Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες
Για ορισμένες η-Υπηρεσίες απαιτείται εγγραφή σε αυτές ώστε να επιτυγχάνεται η αναγνώριση του χρήστη στο πληροφοριακό σύστημα όπου διεκπεραιώνεται η συγκεκριμένη η-Υπηρεσία.

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση του Προφίλ σας, η έγγραφή σε η-Υπηρεσίες γίνεται από το σύνδεσμο "Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες" στο πάνω μέρος του "Καταλόγου η-Υπηρεσιών" ή από τον σύνδεσμο "Διαχείριση Προφίλ" στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης και στην συνέχεια από τον σύνδεσμο "Διαχείριση η-Υπηρεσιών" και ακολούθως "Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες".