Πώς να συμπληρωθούν τα κριτήρια για Εγγραφή στις η-Υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην εγγραφή του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα πρέπει το προφίλ σας να έχει ήδη ενεργοποιηθεί από Κυβερνητικό Οργανισμό (ΚΕΠ ή Επαρχιακό Ταχυδρομείο ΚΕ.ΠΟ.).
 
ΒΗΜΑ 1:
Σύνδεση στο Σύστημα επιλέγοντας το ΣΥΝΔΕΣΗ (Login)
 


ΒΗΜΑ 2:
 
Από το κυρίως μενού (πάνω δεξιά) επιλέγω το κουμπί “Διαχείριση Προφίλ”
 
 
Ακολούθως, επιλέξετε το “Διαχείριση η-Υπηρεσιών” από την γκρίζα οριζόντια γραμμή επιλογών
 
ΒΗΜΑ 3:
Από την ακόλουθη οθόνη, επιλέξετε το κουμπί “Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες”
 
  ΒΗΜΑ 4:
Κάνε κλικ στο αριστερό άσπρο κουτάκι για το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και μετά επέλεξε το κουμπί “Επιβεβαίωση Εγγραφής”
 


  
ΒΗΜΑ 5:
Από την οθόνη που θα εμφανιστεί, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων, επιλέξτε “Ολοκλήρωση Εγγραφής” στο πάνω μέρος της οθόνης.
 
 


ΒΗΜΑ 6:
Αφού γίνουν με επιτυχία τα πιο πάνω, μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον “Κατάλογο η-Υπηρεσιών”, (πράσινο κουμπί πάνω δεξιά της οθόνης), κατηγορίες Εργασία ή/και Συνταξιοδότηση.