Πώς να συμπληρωθούν τα κριτήρια για Εγγραφή στις η-Υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας
 
Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην εγγραφή του Τμήματος Φορολογίας θα πρέπει το προφίλ σας να έχει ήδη ενεργοποιηθεί από Κυβερνητικό Οργανισμό (ΚΕΠ ή Επαρχιακό Ταχυδρομείο ΚΕ.ΠΟ.).
 
ΒΗΜΑ 1:
Σύνδεση στο Σύστημα επιλέγοντας το ΣΥΝΔΕΣΗ (Login)
 
ΒΗΜΑ 2:
Από το κυρίως μενού (πάνω δεξιά) επιλέγω το κουμπί “Διαχείριση Προφίλ”
 

Ακολούθως, επιλέξετε το “Διαχείριση η-Υπηρεσιών” από την γκρίζα οριζόντια γραμμή επιλογών

 


ΒΗΜΑ 3:
Από την ακόλουθη οθόνη, επιλέξετε το κουμπί “Εγγραφή σε η-Υπηρεσίες”
 

 
ΒΗΜΑ 4:
Κάνε κλικ στο αριστερό άσπρο κουτάκι για το Τμήμα Φορολογίας και μετά επέλεξε το κουμπί “Επιβεβαίωση Εγγραφής”
 

  
ΒΗΜΑ 5:
Από την οθόνη που θα εμφανιστεί, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία ανάλογα με τους πιο κάτω συνδυασμούς. 
Με τη συμπλήρωση των στοιχείων, επιλέξτε “Ολοκλήρωση Εγγραφής” στο πάνω μέρος της οθόνης.
 


 
ΒΗΜΑ 6:
Αφού γίνουν με επιτυχία τα πιο πάνω, μπορείτε να βρείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τμήματος Φορολογίας από τον “Κατάλογο η-Υπηρεσιών”, (πράσινο κουμπί πάνω δεξιά της οθόνης), κατηγορία Φορολογικά.