Πώς να συμπληρωθούν τα κριτήρια για Εγγραφή στις η-Υπηρεσίες του Μητρώου Αγροτών
 
Για να μπορέσετε να προχωρήσετε στην εγγραφή του Μητρώου Αγροτών θα πρέπει το προφίλ σας να έχει ήδη ενεργοποιηθεί από Κυβερνητικό Οργανισμό (ΚΕΠ ή Επαρχιακό Ταχυδρομείο ΚΕ.ΠΟ.).

 

ΒΗΜΑ 1:
Σύνδεση στο Σύστημα επιλέγοντας το ΣΥΝΔΕΣΗ
 
Αφού συνδεθείτε με επιτυχία, επιλέξετε το κουμπί «Κατάλογος η-Υπηρεσιών» για εμφάνιση του ηλεκτρονικού καταλόγου.
 

 
Επιλέξετε την Κατηγορία Γεωργία/Αγροτική Ανάπτυξη/Περιβάλλον στο Μενού που θα ανοίξει, και κάνε κλικ στη επιλογή «Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών».
 
 

Τότε θα ανοίξει το έντυπο που ακολουθεί. 

 
Σημείωση:
Αν η κατηγορία του πολίτη εμπίπτει στις επιλογές 12-15 ή 21-23 τότε το έντυπο συμπληρώνετε αυτόματα χωρίς να χρειαστεί η εγγραφή στην ηλεκτρονική υπηρεσία ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.
 
Αν η κατηγορία του πολίτη εμπίπτει στις επιλογές 1-11 ή 16-20 τότε για να συμπληρωθεί το έντυπο «Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών» χρειάζεται πρώτα να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.
 
Για περεταίρω βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διαδικτυακό Τόπο του Τμήματος Γεωργίας και ακολούθως στο εικονίδιο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.